Technische omschrijving

Grond en graafwerk
Ten behoeve van fundatie en vloer worden gronden graafwerkzaamheden verricht, alsmede voor de invoeringen van nutsbedrijven en rioleringen.

Betonwerk: in het werk te storten beton
De begane grondvloer uit te voeren als een geïsoleerde, in het werk te storten, gewapende betonvloer met funderingsbalken en verzwaringstroken volgens opgave constructeur. Vloeroppervlakte mechanisch afgewerkt.

In de vloer van iedere unit zijn opgenomen:

 • 4 Stuks doorvoeringen t.b.v. nutsvoorzieningen;
 • Aansluitpunt voor afvoerleiding rond 110 mm. t.b.v. toilet;
 • 2 Hoeklijnen ter plaatse van de overheaddeur;
 • Extra afvoerleiding (rond 110 mm., afgedopt) voor eventuele pantry.

Genoemde afvoerleidingen worden opgehangen onder de betonvloer en komen samen in een verzamelleiding buiten de unit, welke wordt aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel. Er is geen kruipruimte aanwezig.

Als gevolg van droog- of verhardingskrimp of invloeden van buitenaf kan de betonvloer lichte scheurvorming vertonen. Deze scheurvorming doet niets af aan de degelijkheid en constructieve veiligheid van het gebouw.

Staalconstructie
De uitvoering van de staalconstructie volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze staalconstructie dient van voldoende stijfheid te zijn voor het kunnen uitvoeren van de in diverse units standaard aanwezige betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer.

Ten behoeve van de te verkrijgen stabiliteit volgens NEN EN1993 in de constructie zijn in de zijgevels kruisschoren en in het dak windverbanden opgenomen. De tussenkolommen en liggers van de scheidingswanden worden afgewerkt. Staalconstructie gestraald en voorzien van een kleurmenie. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend afgewerkt. Eventuele beschadigingen welke tijdens de bouw kunnen ontstaan worden in het werk handmatig bijgewerkt. Daarbij kunnen kleurverschillen optreden.

Tussenwanden
De scheidingswanden tussen de units worden opgetrokken van 15 cm. dikke gasbetonpanelen. Deze panelen, met een hoogte van circa 60 cm., hebben geen constructieve functie waardoor het bouwkundig mogelijk is om units te koppelen. Eventuele beschadigingen aan de scheidingswanden worden gerepareerd, waarbij verschil in kleur en structuur kan optreden.

Gevelbekleding en kozijnen
Vanaf de betonnen fundering tot dakrandhoogte geïsoleerde gevelbekleding conform geveltekeningen.

De zuidoost gevel van bouwblok 1 omvat de units 1 tot en met 8 en bestaat in de onderbouw uit zilvergrijze stalen sandwichpanelen met daarin de zilvergrijze overheaddeuren en witte hardhouten kozijnen met de loopdeuren eveneens in wit. Boven de loopdeuren een kozijn met glas. De units 1 en 8 hebben bovendien een zijlicht naast de loopdeur. In de bovenbouw horizontaal geprofileerde antraciet grijze stalen golfplaten met daarin hardhouten raamkozijnen met een te openen deel, in de kleur wit, en bezet met dubbel glas.

De noordwest gevel, de binnenstraat van bouwblok 1, bestaat tot en met de bovenbouw uit zilvergrijze stalen sandwichpanelen. Ook hier vinden we in de onderbouw zilvergrijze overheaddeuren en witte hardhouten kozijnen met de loopdeuren in wit. Boven de loopdeuren een kozijn met glas. De hardhouten raamkozijnen in de bovenbouw, met dubbel glas, in de kleur wit. De penanten tussen de diverse units, vanaf de begane grond tot aan de dakrand, bestaan uit verticale stalen sandwichpanelen in rood. Het blok wordt omsloten door een antraciet grijze dakrand van stalen golfplaten, die vanaf de begane grond aan de buitenrand van unit 9 omhoog gaat.

De noordoost gerichte zijgevel van de units 1 en 16 bestaat in de onderbouw deels uit zilvergrijze stalen sandwichpanelen en deels uit horizontaal geprofileerde antraciet grijze stalen golfplaten die doorlopen naar de dakrand, met daarin hardhouten raamkozijnen in wit. De units 17 tot en met 24 vormen de

binnenstraat van bouwblok 2. De gevel bestaat tot en met de bovenbouw uit zilvergrijze stalen sandwichpanelen. Ook hier vinden we in de onderbouw zilvergrijze overheaddeuren en witte hardhouten kozijnen met de loopdeuren in wit. Boven de loopdeuren een kozijn met glas. De hardhouten raamkozijnen in de bovenbouw, met dubbel glas, in de kleur wit, inclusief te openen deel. De penanten tussen de diverse units, vanaf de begane grond tot aan de dakrand, bestaan uit verticale stalen sandwichpanelen in rood. Het blok wordt omsloten door een antraciet grijze dakrand van stalen golfplaten, die vanaf de begane grond aan de buitenrand van unit 24 omhoog gaat.

De units 25 tot en met 28 zijn gericht naar de doorgaande Leemansweg en vormen het aangezicht van dit project. Wat meteen opvalt zijn de gemetselde penanten in de onderbouw, in grijs gemêleerd, met de mogelijkheid om reclame te maken. De hoeken van de units 25 en 28 bestaan uit witte hardhouten raamkozijnen met dubbel glas alsmede een loopdeur met toegang tot de entree/kantineruimte. Tevens hebben deze units een extra loopdeur, in een wit hardhouten kozijn, naast de zilvergrijze overheaddeur. Entree tot de tussenliggende units 26 en 27 door middel van een witte loopdeur in een wit hardhouten kozijn, met zij- en bovenlicht. Ook hier zilvergrijze overheaddeuren in de onderbouw. In de bovenbouw horizontaal geprofileerde antraciet grijze stalen golfplaten met daarin hardhouten raamkozijnen met een te openen deel, in de kleur wit, en bezet met dubbel glas.

Alle units worden voorzien van een onafgewerkte betonnen kanaalplaten verdiepingsvloer (zie prijslijst) over de volledige oppervlakte, met uitzondering van de units 25 en 28 waar een vide in de verdiepingsvloer wordt aangebracht. De naden tussen de kanaalplaten worden gedicht met grof vulbeton. Tegen meerprijs kan de aannemer vloerverwarmingsslangen en een zandcement deklaag aanbrengen.

Dakbedekking
Op de staalconstructie worden sendzimir stalen dakplaten, met een witte interieurcoating, aangebracht. Op deze dakplaten worden isolatie PIR platen mechanisch bevestigd, R-waarde platen bedraagt R=6,0. Mechanisch aan de sendzimir dakplaten te bevestigen met zelftappende plaatschroeven en volgringen diameter 70 mm op dampremmende PE folie.

Een laag eenzijdig gebitumineerd polyestermateriaal meegeparkerd met de isolatie. Dakbedekking (A.P.P.): een laag gemodificeerd gebitumineerd bevestigd volgens brandmethode. Randafwerking: kimfixatie aanbrengen door middel van zelftappende plaatschroeven en volgringen. Het geheel afwerken met dubbele randstroken.

Het hemelwater wordt afgevoerd via hemelwaterafvoeren aan de binnenzijde van de units. Het dak wordt voorzien van een voldoende aantal spuwers. In te plakken twee dakdoorvoeren t.b.v. ontluchting en ventilatie.

Overheaddeur
De overheaddeuren van de units zijn opgebouwd uit secties van circa 60 cm hoog, welke gevuld zijn met polyurethaanschuim. Deze overheaddeuren, met een hoogte van 3,8 meter en een breedte van 3,4 meter (units 25 tot en met 28 zelfs 3,85 meter), zijn standaard handbediend en voorzien van veerbreukbeveiliging. Overheaddeuren uitvoeren in de kleur zilvergrijs.

Interieur
Meterkast conform de richtlijnen van de netbeheerder.

De bedrijfsunits zijn voorzien van een toiletruimte met toilet en fonteintje. De wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen vellingblokken. Toegangsdeur tot het toilet is een opdekdeur in een meranti opdekkozijn. Het plafond van de toiletruimte bestaat uit vurenregels waarop underlayment vloerplaat, afgewerkt met multiplex randafwerking.

In aanvulling op het bovenstaande worden de entreeruimtes op de begane grond van de units 25 en 28 voorzien van een extra toilet en een werkkast. De units 26 en 27 worden voorzien van een afgesloten trapopgang naar de verdieping, met onder de trap naast het toilet een werkkast. Deze units beschikken over een dichte trap.

Trappen
De standaard aanwezige verdiepingsvloeren zijn toegankelijk door middel van een open houten trap tenzij anders vermeld. De trappen en traphekjes zijn fabrieksmatig éénmaal gegrond.

Schilderwerk
Ramen, kozijnen en deuren voorzien van een laag grondverf en twee lagen dekverf. RAL-kleuren volgens aanwijzing architect.

Nutsvoorzieningen
Voor de bedrijfsunits zijn de volgende nutsvoorzieningen in de koopsom opgenomen tot de meterkast, inclusief meterbord, doch exclusief verdeelinrichting (groepenkast):

 • Elektra tot 3 x 25 A.;
 • Waterleiding;
 • Glasvezel voorbereiding.

Ten aanzien van de aanwezige aansluitingen voor elektriciteit en water geldt dat, wanneer er geen levering wordt afgenomen bij een leverancier naar keuze, de netbeheerder het recht heeft om de aansluitingen voor rekening van de koper af te sluiten of te verwijderen.

Er is geen gasaansluiting aanwezig. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw unit te verwarmen. De aannemer kan u daar meer over vertellen.

Buitenterrein, bestrating en dergelijke
Het buitenterrein wordt geheel verhard (zie tekening). Het buitenterrein wordt voorzien van de nodige parkeerplaatsen. Eigenaren van de bedrijfsunits zijn tevens mede-eigenaar van het buitenterrein. Voor onderhoud en dergelijke wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht (zie splitsingsakte).

De toegangsweg en de parkeerplaatsen worden bestraat met betonklinkers in een zandbed. In de bestrating zullen voor de afvoer van het hemelwater de nodige straatkolken worden aangebracht.

Hoewel de verharding met de grootst mogelijke zorg wordt aangebracht is de aannemer niet verantwoordelijk voor zetting als gevolg van belasting.

Meer- en minderwerk
Het samenvoegen van meerdere units kan aanleiding geven tot minderwerk. Mogelijkheden tot meerwerk, anders dan op de prijslijst aangegeven, kunnen op maat worden aangeboden. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Van toepassing zijnde bepalingen
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn van toepassing als waren zij letterlijk opgenomen:

 • Het bouwbesluit ten tijde van de vergunningaanvraag;
 • De voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven;
 • Het ter plaatse geldende bestemmingsplan;
 • Wijzigingen van de situatietekening als gevolg van overheidsvoorschriften en/of kadastrale metingen worden voorbehouden;
 • Wijzigingen in materiaalkeuze of maatvoering, welke tijdens de uitvoering van het werk noodzakelijk of gewenst blijken, alsmede door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven geëiste wijzigingen, kunnen door de aannemer worden doorgevoerd. Eventueel door de overheidsinstellingen of nutsbedrijven vereiste wijzigingen, welke een meerprijs tot gevolg hebben, worden doorberekend;
 • Indien in deze omschrijving een bepaald merk is genoemd, kan de aannemer een merk van gelijkwaardige klasse/kwaliteit verwerken, indien hij dit voor de uitvoering en/of voortgang van het werk noodzakelijk of gewenst acht;
 • Bij de oplevering is het gebouw bezemschoon.

Kenmerken & Voordelen

 • Pluspunten
 • Vloer

  Gevlinderde betonvloer op de begane grond

 • Gebouwhoogte

  Gebouwhoogte van circa 8 meter;

 • Vloer

  De vloerbelasting van de betonnen begane grondvloer bedraagt maximaal 1.000 kg/m².

 • Vloer

  Vloerbelasting van de (onafgewerkte) betonnen verdiepingsvloer bedraagt 500 kg/m2;

 • Afwerking
 • Overheaddeur

  Overheaddeuren met een hoogte van 3,8 meter (tegen meerprijs elektrisch bedienbaar);

 • OverheaddeurIsolatie

  Goede vloer-, gevel- en dakisolatie

 • Kozijnen

  Kozijnen met dubbel glas;

 • Parkeren

  Eigen parkeergelegenheid en uitstekende bereikbaarheid.